Stara leśniczówka w okolicach Arnswalde, Choszczna

Ruiny starej leśniczówki można odszukać pomiedzy dwoma lasami za Jeziorem Stawin, Sowno.

leśniczówka
Leśniczówka zaznaczona pomarańczowym okręgiem

Najłatwiej do niej dotrzeć jadąc do końca ul. Polną, aż do krzyżówki z utwardzoną drogą p-poż w lesie. Tam skręcić w lewo i iść aż do następnego lasu, mijając po prawej stronie pole a po lewej las. Kiedy po lewej stronie las się skończy, będziemy prawie na miejscu. Na skraju następnego lasu można odszukać kilka ruin gospodarstwa.

leśniczówka
Leśniczówka na starej niemieckiej mapie.

Osada musi być bardzo stara. W bliskiej okolicy wcześniej znajdowała się osada słowiańska.

leśniczówka
Zdjęcie satelitarne Google Earth.

Odległość od  centrum miasta, opisaną trasą wynosi 5 km.

leśniczówka
Teren leśniczówki

Historia zapisana w nazwach – Spacer słowiańskimi ścieżkami po Dolickiej Ziemi

Historia zapisana w nazwach. Spacer słowiańskimi ścieżkami po Dolickiej Ziemi

Autorzy: Janusz Gajowniczek,  Zygfryd Dzedzej

 

historia zapisana w nazwach
Historia zapisana w nazwach

ISBN 978-83-941607-0-8
Wydanie I

Konsultacja hist. i archeol.: Urszula Jałoszyńska
Tłumaczenie tekstów niemieckich: Zygfryd Dzedzej
Korekta polonistyczna i germanistyczna: Grażyna Kleszczonek
Skład komputerowy: Filip Gajowniczek
Projekt okładki: Janusz i Mariusz Gajowniczek
Zdjęcia i dokumenty: dr Wojciech Kuźmiński i Mariusz Gajowniczek

Druk i oprawa: PARES II s.c. Marek Stefański

Historia, którą czyta się jak powieść. Przeczytaj wstęp, a gdy cię zainteresuje, nie zaśniesz bez przeczytania następnego rozdziału.
Spróbuj znaleźć opisane elementy historii wokół siebie i w najbliższej okolicy. Spaceruj razem z nami słowiańskimi ścieżkami i wczuj się w klimat dawnych wieków…
Po wielu latach żmudnej pracy została przygotowana do druku książka monograficzna, traktująca o bardzo interesujących losach terenu należącego obecnie do Gminy Dolice. Jest to bogata w treści opowieść napisana inaczej, tj. w miarę prostym językiem, chociaż oparta na wielu źródłach naukowych.

  1. Traktuje o tym, od kiedy i kto zamieszkiwał te tereny w przeszłości, a także opis najciekawszych obiektów archeologicznych i architektonicznych (cmentarzyska z różnych okresów, grodziska prasłowiańskie, zamki, pałace, kościoły); jak to było ze Słowianami? Od kiedy zasiedlili te tereny, ich zwyczaje i wierzenia, przyjmowanie religii chrześcijańskiej, losy Kościoła katolickiego przed i po wprowadzeniu reformacji; aneksja Pomorza przez Mieszka I w okresie tworzenia państwa polskiego oraz stosunki z Polską w późniejszych okresach historycznych; od kiedy i w jaki sposób następowała kolonizacja tych terenów przez mieszkańców innych państw; przemiany demograficzne, własnościowe i polityczne w średniowieczu i w okresach późniejszych; dzieje regionu Pyrzyc i Stargardu na tle historii Pomorza Zach.; obecność Polaków na Pomorzu Zachodnim od XIX w. do 1945 r. (pracownicy sezonowi, jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi).
  2. Miejscowości z tego terenu, które zaginęły w średniowieczu; podziały administracyjne i zmiany nazewnictwa miejscowego po drugiej wojnie światowej; szczegółowe informacje o historii obecnych miejscowościach z terenu Gminy Dolice i z pow. Choszczno, które po wojnie należały do tej gminy; miejscowości niezaludnione lub opuszczone po wojnie.
  3. Nazwy miejscowe i fizjograficzne występujące na terenie obecnej Gminy Dolice w różnych okresach (wyszukane na starych mapach i w innych materiałach źródłowych) oraz ich znaczenie.
    Cz. IV Stare i nowe legendy, opowiadania i baśnie dotyczące tego terenu. Materiały robocze już w okresie pisania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Książka jest bardzo ładnie wydana, format A4, twarda, szyta, kolorowa, lakierowana okładka; stron 419; przypisów 674.

Książkę można nabyć w:

  • Księgarni Pegaz ul. Wolności 17, Choszczno
  • S.C. DOMUS ul. Wiejska, Dolice, tzw Drewniak
  • kontaktując się z autorem:  janusz-gajowniczek@wp.pl

Kierunek Choszczno 70 inscenizacja historyczna

Odtworzenie walk o Choszczno odbyło się 21 lutego 2015 r. o godzinie 14 na Placu Moniuszki.

Kierunek Choszczno 70
Kierunek Choszczno 70

W inscenizacji wzięło udział przeszło 120 miłośników wojennych rekonstrukcji historycznych z całego kraju.

Obozowisko wojsk powstało już o godz. 9:00. Przygotowano teren, rozpakowano sprzęt. Tradycyjnie można było także kupić coś na kiermaszu z ubraniami i gadżetami wojskowymi.

Rozpalono ogniska.

Arnswalde
Żołnierze niemieccy

Jak zwykle publiczność dopisała i ciężko było dopchać się do taśmy, żeby zrobić fotkę.

Zima 1945 była ciężka, odwilż przyszła niespodziewanie. A w tym roku? Trawka, słoneczko, ptaszki śpiewają, zobacz na tych żonierzy, wiosna Panie sierżancie 🙂

Klimat zdjęć poprawiłem trochę, żeby wierniej oddać tamten czas.

Arnswalde ewakuacja
Cywile przed ewakuacją

W  akcji wzięli też udział saperzy, spadochroniarze i cywile.

Arnswalde ewakuacja
Cywile przed ucieczką z miasta

Początkową fazą akcji było zaminowanie terenu. W momencie kiedy cywile opuszczali już miasto wtrąciła się rosyjska kolumna bojowego rozpoznania holująca motocyklami armaty. Wywiązała się walka. Ciężki ostrzał artylerii nie oszczędził cywilów.

Wyzwolenie Choszczna
Żołnierze przed akcją

Armaty, wozy pancerne, motocykle, broń osobista, miotacze ognia, rusznice nadały żywiołowości przedstawieniu. Sporo zamieszania uczynił ciężki karabin maszynowy ustawiony na murach wału wraz z miotaczem ognia.

Arnswalde
Przed bitwą

Nowością było samobieżne działo pancerne JAGDPANZER 38  t Hetzer. Robiło niesamowite wrażenie.

JAGDPANZER 38
Samobieżne, bojowe działo pancerne JAGDPANZER 38

Trochę zaorał nam plac ale nic to.

Arnswalde walki o miasto
Podczas walk

Zdarzenia historyczne miały miejsce w Arnswalde 23 lutego 1945 roku. Miasto objęte było operacją Sonnenwende. Choszczno udało się odblokować armii niemieckiej  na niezbyt długo. Umożliwiło to wycofanie wojsk oraz ewakuację ludności cywilnej wąskim korytarzem. Było to jedno z najważniejszych osiągnięć ówczesnych strategów. Ewakuacja przeprowadzona była nocą i cywile nie mogli podczas marszu nawet zapalić papieroska. Ludność skierowała się w stronę Stargardu przez Sławęcińskie mokradła. Wtedy dookoła już wszędzie byli czerwoni.

Plac Moniuszki a właściwie budynek obecnego Sądu jest budynkiem, w którym Niemcy utrzymali się najdłużej. Część z ostatnich broniących się uciekła w kierunku Suchania.

Bitwa i wyzwolenie Choszczna
Bitwa o Choszczno
Z relacji uczestniczących wówczas w walkach żołnierzy wiemy, że walki trwały ok. 3 tygodni.
Arnswalde wojna
Zniszczenia wojenne
Miasto zniszczono totalnie – w 90 procentach legło w gruzach. Co ocalało rozebrano na cegły, do odbudowy Warszawy.
Jagdpanzer t Hetzer
Ostatnie ustalenia przed walką

W rekonstrukcji Rosjanom ostatecznie udaje się unieszkodliwić wóz pancerny. Wybuchy były niesamowicie spektakularne i przyprawiały o palpitację serca. Kłęby dymu i krzyki. No wojna…

Jagdpanzer 38 t Hetzer
Jagdpanzer 38(t) Hetzer

Dzieciaki miały frajdę, bo wszystkie rekwizyty można było podziwiać, dotykać na polu bitwy, tuż po zakończeniu pokazu mogły też pozbierać łuski 🙂

Do zobaczenia za rok!