Mapy Narodowyego Instytutu Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprezentował swój odmieniony serwis mapowy (www.mapy.zabytek.gov.pl). Wyróżnia go m.in. kompletna baza zabytków nieruchomych dla całego kraju oraz innowacyjne metody geowizualizacji.
Serwis jest integralną częścią systemu zarządzania bazą danych o zabytkach rejestrowych Polski wdrożoną i utrzymywaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. System jest administrowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (Dział Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach).
W odmienionym portalu znajdziemy wszystkie zabytki nieruchome wpisane do ich krajowego rejestru, a oprócz tego także wszystkie pomniki historii oraz miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Tworząc bazę serwisu, korzystano z danych referencyjnych: EGiB, LPIS oraz BDOT (wg podanej hierarchii). Pracownicy ośrodków terenowych NID przeprowadzili ponadto kontrolę jakościową danych, podczas której sprawdzono wszystkie obiekty wprowadzone do bazy.
Dostępne są usługi:
• tzw. macierz kartograficzna służąca generalizacji informacji geograficznej na różnych poziomach widoku danych; zaadaptowano w ten sposób sposoby prezentacji danych na starych mapach, gdzie charakterystyki ilościowe dotyczące liczby obiektów lub zjawisk były przypisywane do danej miejscowości,
• dynamiczna legenda – funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi na dynamiczne śledzenie rodzaju i ilości obiektów dostępnych w aktywnym oknie mapy;
• dynamiczna klasyfikacja obiektów pozwalająca na zmianę kontekstu informacji wyświetlanych na poziomie macierzy kartograficznej.
Dane przestrzenne z serwisu mapowego NID-u dostępne są również poprzez zgodne z INSPIRE usługi WMS i WFS, a także na Geoportal.gov.pl (funkcja Dodaj mapę).
Udostępnij wpis

1 thought on “Mapy Narodowyego Instytutu Dziedzictwa”

Możliwość komentowania jest wyłączona.